Combo Soundcard Đức UMC22, Micro SM-8B
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC22, Micro SM-8B

3.500.000 đ 3.350.000 đ

Còn hàng
-4%
Combo Soundcard Đức UMC22, Micro PC-K320
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC22, Micro PC-K320

3.500.000 đ 3.350.000 đ

Còn hàng
-4%
Combo Soundcard Đức UMC22, Micro TAK35
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC22, Micro TAK35

4.000.000 đ 3.850.000 đ

Còn hàng
-4%
Combo Soundcard Đức UMC22, Micro AKG P120
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC22, Micro AKG P120

5.000.000 đ 4.750.000 đ

Còn hàng
-5%
Combo Soundcard Đức UMC22, Micro AT2020
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC22, Micro AT2020

5.000.000 đ 4.750.000 đ

Còn hàng
-5%
Combo Soundcard Đức UMC202HD, Micro AKG P120
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC202HD, Micro AKG P120

5.800.000 đ 5.550.000 đ

Còn hàng
-4%
Combo Soundcard Đức UMC202HD, Micro AT2020
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC202HD, Micro AT2020

5.800.000 đ 5.550.000 đ

Còn hàng
-4%
Combo Soundcard Focusrite SOLO GEN 3, Micro SM-8B
Xem thêm

Combo Soundcard Focusrite SOLO GEN 3, Micro SM-8B

4.500.000 đ 4.300.000 đ

Còn hàng
-4%
Combo Soundcard Focusrite SOLO GEN 3, Micro TAK35
Xem thêm

Combo Soundcard Focusrite SOLO GEN 3, Micro TAK35

5.200.000 đ 4.900.000 đ

Còn hàng
-6%
Combo Soundcard Focusrite 2I2 GEN 3, Micro TAK35
Xem thêm

Combo Soundcard Focusrite 2I2 GEN 3, Micro TAK35

6.600.000 đ 6.150.000 đ

Còn hàng
-7%
Combo Soundcard Focusrite 2I2 GEN 3, Micro AT2020
Xem thêm

Combo Soundcard Focusrite 2I2 GEN 3, Micro AT2020

7.500.000 đ 7.050.000 đ

Còn hàng
-6%
Combo Soundcard Focusrite 8I6 GEN 3, Micro AKG C214
Xem thêm

Combo Soundcard Focusrite 8I6 GEN 3, Micro AKG C214

18.500.000 đ 17.950.000 đ

Còn hàng
-3%
Combo Soundcard AudioBox iOne, Micro SM-8B
Xem thêm

Combo Soundcard AudioBox iOne, Micro SM-8B

4.200.000 đ 3.950.000 đ

Còn hàng
-6%
Combo Soundcard Audiobox iOne, Micro TAK35
Xem thêm

Combo Soundcard Audiobox iOne, Micro TAK35

4.900.000 đ 4.550.000 đ

Còn hàng
-7%
Combo Soundcard Audiobox iOne, Micro AKG P120
Xem thêm

Combo Soundcard Audiobox iOne, Micro AKG P120

5.800.000 đ 5.450.000 đ

Còn hàng
-6%
Combo Soundcard Audiobox iOne, Micro AT2020
Xem thêm

Combo Soundcard Audiobox iOne, Micro AT2020

5.800.000 đ 5.450.000 đ

Còn hàng
-6%
Combo Soundcard Presonus Studio 26, Micro AT2020
Xem thêm

Combo Soundcard Presonus Studio 26, Micro AT2020

7.600.000 đ 7.050.000 đ

Còn hàng
-7%
Combo Soundcard Presonus Studio 26, Micro AKG C214
Xem thêm

Combo Soundcard Presonus Studio 26, Micro AKG C214

14.500.000 đ 13.950.000 đ

Còn hàng
-4%
Combo Soundcard Audiobox USB 96, Micro SM-8B
Xem thêm

Combo Soundcard Audiobox USB 96, Micro SM-8B

4.700.000 đ 4.400.000 đ

Còn hàng
-6%
Combo Soundcard Audiobox USB 96, Micro TAK35
Xem thêm

Combo Soundcard Audiobox USB 96, Micro TAK35

5.500.000 đ 5.000.000 đ

Còn hàng
-9%
Combo Soundcard Audiobox USB 96, Micro AKG P120
Xem thêm

Combo Soundcard Audiobox USB 96, Micro AKG P120

6.400.000 đ 5.900.000 đ

Còn hàng
-8%
Combo Soundcard Audiobox USB 96, Micro AT2020
Xem thêm

Combo Soundcard Audiobox USB 96, Micro AT2020

6.400.000 đ 5.900.000 đ

Còn hàng
-8%
Combo Soundcard SSL2+, Micro Rode NT1 KIT
Xem thêm

Combo Soundcard SSL2+, Micro Rode NT1 KIT

16.000.000 đ 15.450.000 đ

Còn hàng
-3%
Combo Soundcard Audient iD4 MK2, Micro AKG P120
Xem thêm

Combo Soundcard Audient iD4 MK2, Micro AKG P120

8.000.000 đ 7.650.000 đ

Còn hàng
-4%
Combo Soundcard Audient iD4 MK2, Micro AT2020
Xem thêm

Combo Soundcard Audient iD4 MK2, Micro AT2020

8.000.000 đ 7.650.000 đ

Còn hàng
-4%
Combo Soundcard Audient iD14 MK2, Micro AKG P120
Xem thêm

Combo Soundcard Audient iD14 MK2, Micro AKG P120

10.900.000 đ 10.050.000 đ

Còn hàng
-8%
Combo Soundcard Audient iD14 MK2, Micro AKG C214
Xem thêm

Combo Soundcard Audient iD14 MK2, Micro AKG C214

17.500.000 đ 16.950.000 đ

Còn hàng
-3%
Combo Soundcard K10 2020, Micro BM900 | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard K10 2020, Micro BM900 | PC Live

2.250.000 đ 2.090.000 đ

Còn hàng
-7%
Combo Soundcard Đức UM2, Micro SM-8B | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UM2, Micro SM-8B | PC Live

3.800.000 đ 3.590.000 đ

Tạm hết
-6%
Combo Soundcard SSL2+, Micro Rode NT1 KIT | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard SSL2+, Micro Rode NT1 KIT | PC Live

16.500.000 đ 15.900.000 đ

Còn hàng
-4%

DỊCH VỤ THU ÂM

Hệ thống phòng thu âm hàng đầu Việt Nam

- 20% (V.O)Phòng tiêu chuẩn
Xem thêm

(V.O)Phòng tiêu chuẩn

600.000 đ / giờ 480.000 đ / giờ
- 20% (V.O)Phòng V.I.P
Xem thêm

(V.O)Phòng V.I.P

800.000 đ / giờ 640.000 đ / giờ
- 47% (V.O)Phòng PRO
Xem thêm

(V.O)Phòng PRO

1.500.000 đ / giờ 800.000 đ / giờ
- 30% COVER BEAT GỐC
Xem thêm

COVER BEAT GỐC

1.000.000 đ / beat 700.000 đ / beat
- 30% PIANO, GUITAR COVER
Xem thêm

PIANO, GUITAR COVER

1.000.000 đ / beat 700.000 đ / beat
- 25% BOLERO, DÂN CA
Xem thêm

BOLERO, DÂN CA

2.000.000 đ / beat 1.500.000 đ / beat
- 25% GÓI CƠ BẢN
Xem thêm

GÓI CƠ BẢN

2.000.000 đ / beat 1.500.000 đ / beat
- 17% GÓI TIÊU CHUẨN
Xem thêm

GÓI TIÊU CHUẨN

3.000.000 đ / beat 2.500.000 đ / beat
- 12% GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Xem thêm

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

4.000.000 đ / beat 3.500.000 đ / beat
Hotline: 0975555473
Zalo
Đặt phòng