Combo Soundcard Đức UMC22, Micro SM-8B
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC22, Micro SM-8B

3.300.000 đ 3.200.000 đ

Còn hàng
-3%
Combo Soundcard Đức UMC22, Micro PC-K320
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC22, Micro PC-K320

3.400.000 đ 3.300.000 đ

Còn hàng
-3%
Combo Soundcard Đức UMC22, Micro TAK35
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC22, Micro TAK35

3.900.000 đ 3.800.000 đ

Còn hàng
-3%
Micro thu âm ISK AT100 - Hàng chính hãng
Xem thêm

Micro thu âm ISK AT100 - Hàng chính hãng

900.000 đ 790.000 đ

Còn hàng
-12%
Micro thu âm Takstar SM-8B
Xem thêm

Micro thu âm Takstar SM-8B

1.200.000 đ 1.100.000 đ

Còn hàng
-8%
Micro thu âm Takstar PC-K320
Xem thêm

Micro thu âm Takstar PC-K320

1.350.000 đ 1.200.000 đ

Còn hàng
-11%
Micro thu âm Takstar TAK35
Xem thêm

Micro thu âm Takstar TAK35

2.000.000 đ 1.700.000 đ

Còn hàng
-15%
Micro thu âm AKG P120
Xem thêm

Micro thu âm AKG P120

2.800.000 đ 2.600.000 đ

Còn hàng
-7%
Micro thu âm AKG P220
Xem thêm

Micro thu âm AKG P220

4.900.000 đ 4.400.000 đ

Còn hàng
-10%
Micro thu âm AKG P420
Xem thêm

Micro thu âm AKG P420

6.900.000 đ 6.200.000 đ

Còn hàng
-10%
Micro thu âm AKG C214
Xem thêm

Micro thu âm AKG C214

12.000.000 đ 9.500.000 đ

Còn hàng
-21%
Micro thu âm Audio-technica AT2020
Xem thêm

Micro thu âm Audio-technica AT2020

2.800.000 đ 2.600.000 đ

Còn hàng
-7%
Micro thu âm Audio-technica AT2035
Xem thêm

Micro thu âm Audio-technica AT2035

4.200.000 đ 3.900.000 đ

Còn hàng
-7%
Micro thu âm Audio-technica AT4033
Xem thêm

Micro thu âm Audio-technica AT4033

18.000.000 đ 16.000.000 đ

Còn hàng
-11%
Micro thu âm Rode NT1-A
Xem thêm

Micro thu âm Rode NT1-A

5.800.000 đ 5.700.000 đ

Còn hàng
-2%
Micro thu âm Rode NT1 Kit
Xem thêm

Micro thu âm Rode NT1 Kit

7.700.000 đ 7.500.000 đ

Còn hàng
-3%
Micro thu âm Rode NT2-A
Xem thêm

Micro thu âm Rode NT2-A

9.500.000 đ 9.250.000 đ

Còn hàng
-3%
Micro thu âm Warm Audio WA-47jr FET
Xem thêm

Micro thu âm Warm Audio WA-47jr FET

7.600.000 đ 7.500.000 đ

Còn hàng
-1%
Micro thu âm Warm Audio WA87 R2
Xem thêm

Micro thu âm Warm Audio WA87 R2

15.000.000 đ 14.900.000 đ

Còn hàng
-1%
Micro thu âm Lauten Audio LA-320 Tube
Xem thêm

Micro thu âm Lauten Audio LA-320 Tube

15.200.000 đ 15.000.000 đ

Còn hàng
-1%
Micro thu âm Lauten Audio Clarion FC-357
Xem thêm

Micro thu âm Lauten Audio Clarion FC-357

28.000.000 đ 27.500.000 đ

Còn hàng
-2%
Micro thu âm Neumann TLM102 Studio Set (Like New)
Xem thêm

Micro thu âm Neumann TLM102 Studio Set (Like New)

19.000.000 đ 18.500.000 đ

Còn hàng
-3%
Micro thu âm Neumann TLM103 Studio Set (Like New)
Xem thêm

Micro thu âm Neumann TLM103 Studio Set (Like New)

29.000.000 đ 26.000.000 đ

Còn hàng
-10%
Micro thu âm Neumann TLM49 Studio Set
Xem thêm

Micro thu âm Neumann TLM49 Studio Set

52.000.000 đ 49.000.000 đ

Còn hàng
-6%
Micro thu âm Neumann U87Ai Studio Set
Xem thêm

Micro thu âm Neumann U87Ai Studio Set

75.000.000 đ 70.000.000 đ

Còn hàng
-7%
Micro thu âm Manley Reference Cardioid Tube
Xem thêm

Micro thu âm Manley Reference Cardioid Tube

78.000.000 đ 75.000.000 đ

Còn hàng
-4%
Soundcard Bluetooth K300 2021
Xem thêm

Soundcard Bluetooth K300 2021

800.000 đ 700.000 đ

Còn hàng
-12%
Soundcard thu âm XOX K10 2020
Xem thêm

Soundcard thu âm XOX K10 2020

1.000.000 đ 950.000 đ

Còn hàng
-5%
Souncard thu âm Đức - Behringer UMC22
Xem thêm

Souncard thu âm Đức - Behringer UMC22

1.900.000 đ 1.700.000 đ

Còn hàng
-11%
Soundcard thu âm Đức - Behringer UMC202HD
Xem thêm

Soundcard thu âm Đức - Behringer UMC202HD

2.600.000 đ 2.500.000 đ

Còn hàng
-4%
Soundcard thu âm Đức - Behringer UMC204HD
Xem thêm

Soundcard thu âm Đức - Behringer UMC204HD

3.000.000 đ 2.900.000 đ

Còn hàng
-3%
Soundcard thu âm Mỹ - Presonus Audiobox iOne
Xem thêm

Soundcard thu âm Mỹ - Presonus Audiobox iOne

2.500.000 đ 2.390.000 đ

Còn hàng
-4%
Soundcard thu âm Mỹ - Presonus Studio 24C
Xem thêm

Soundcard thu âm Mỹ - Presonus Studio 24C

4.000.000 đ 3.750.000 đ

Còn hàng
-6%
Soundcard thu âm Mỹ - Presonus Studio 26
Xem thêm

Soundcard thu âm Mỹ - Presonus Studio 26

4.100.000 đ 4.000.000 đ

Còn hàng
-2%
Soundcard thu âm Mỹ - PreSonus Studio 1824C
Xem thêm

Soundcard thu âm Mỹ - PreSonus Studio 1824C

11.700.000 đ 11.500.000 đ

Còn hàng
-2%
Soundcard thu âm Anh - Audient iD4 MK2
Xem thêm

Soundcard thu âm Anh - Audient iD4 MK2

4.600.000 đ 4.500.000 đ

Còn hàng
-2%
Soundcard thu âm Anh Audient ID14 MK2
Xem thêm

Soundcard thu âm Anh Audient ID14 MK2

7.100.000 đ 7.000.000 đ

Còn hàng
-1%
Soundcard thu âm Anh - Solid State Logic SSL2
Xem thêm

Soundcard thu âm Anh - Solid State Logic SSL2

6.000.000 đ 5.900.000 đ

Còn hàng
-2%
Soundcard thu âm Anh - Solid State Logic SSL2+
Xem thêm

Soundcard thu âm Anh - Solid State Logic SSL2+

7.600.000 đ 7.450.000 đ

Còn hàng
-2%
Soundcard thu âm Mỹ - Apollo Solo USB HE
Xem thêm

Soundcard thu âm Mỹ - Apollo Solo USB HE

19.000.000 đ 18.500.000 đ

Còn hàng
-3%
Soundcard thu âm Mỹ - Apollo Twin USB HE
Xem thêm

Soundcard thu âm Mỹ - Apollo Twin USB HE

29.000.000 đ 28.500.000 đ

Còn hàng
-2%

DỊCH VỤ THU ÂM

Hệ thống phòng thu âm hàng đầu Việt Nam

- 15% Phòng cơ bản
Xem thêm

Phòng cơ bản

400.000 đ / bài 340.000 đ / bài
- 15% Phòng tiêu chuẩn
Xem thêm

Phòng tiêu chuẩn

600.000 đ / bài 510.000 đ / bài
- 15% Phòng V.I.P
Xem thêm

Phòng V.I.P

800.000 đ / bài 680.000 đ / bài
- 15% Phòng PRO
Xem thêm

Phòng PRO

1.500.000 đ / bài 1.275.000 đ / bài
- 20% (V.O)Phòng tiêu chuẩn
Xem thêm

(V.O)Phòng tiêu chuẩn

600.000 đ / giờ 480.000 đ / giờ
- 20% (V.O)Phòng V.I.P
Xem thêm

(V.O)Phòng V.I.P

800.000 đ / giờ 640.000 đ / giờ
- 47% (V.O)Phòng PRO
Xem thêm

(V.O)Phòng PRO

1.500.000 đ / giờ 800.000 đ / giờ
- 30% COVER BEAT GỐC
Xem thêm

COVER BEAT GỐC

1.000.000 đ / beat 700.000 đ / beat
- 30% PIANO, GUITAR COVER
Xem thêm

PIANO, GUITAR COVER

1.000.000 đ / beat 700.000 đ / beat
- 25% BOLERO, DÂN CA
Xem thêm

BOLERO, DÂN CA

2.000.000 đ / beat 1.500.000 đ / beat
- 25% GÓI CƠ BẢN
Xem thêm

GÓI CƠ BẢN

2.000.000 đ / beat 1.500.000 đ / beat
- 17% GÓI TIÊU CHUẨN
Xem thêm

GÓI TIÊU CHUẨN

3.000.000 đ / beat 2.500.000 đ / beat
- 12% GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Xem thêm

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

4.000.000 đ / beat 3.500.000 đ / beat
Hotline: 0975555473
Zalo
Đặt phòng