Trung Tâm Thu Âm, Quay Phim Chuyên Nghiệp TP.HCM

Bảng giá

Bảng Giá

PHÒNG THU ÂM CHUYÊN NGHIỆP

CT BẮP STUDIO

Hệ thống 3 phòng thu âm trong cùng 1 Studio | Since 2014

 

–– PHÒNG THU DÂN DỤNG ––

 

 

 

THU ÂM BÀI HÁT ĐƠN CA

– Phòng Dân Dụng: 380.000đ / 1 bài (+100.000đ / người | nếu song ca trở lên).

(Link chi tiết: Gói Dân Dụng)

 

THU ÂM VOICE (ĐỌC)

380.000đ / 1 giờ (cắt ghép,lồng nhạc theo yêu cầu nếu có).

 


ĐẶT PHÒNG ONLINE: ➡ ĐẶT PHÒNG!
( Chỉ sau vài thao tác chọn, bạn đã hoàn tất lịch hẹn thu âm.)

 

–– PHÒNG THU TIÊU CHUẨN––

 

 

 

 

THU ÂM BÀI HÁT ĐƠN CA

– Phòng Tiêu Chuẩn: 580.000đ / 1 bài (+150.000đ / người | nếu song ca trở lên).

(Link chi tiết: Gói Tiêu Chuẩn)

 

THU ÂM VOICE (ĐỌC)

380.000đ / 1 giờ (cắt ghép,lồng nhạc theo yêu cầu nếu có).

 


ĐẶT PHÒNG ONLINE: ➡ ĐẶT PHÒNG!
( Chỉ sau vài thao tác chọn, bạn đã hoàn tất lịch hẹn thu âm.)

 

–––– PHÒNG THU VIP ––––

 

 

THU ÂM BÀI HÁT ĐƠN CA

– Phòng VIP : 780.000đ / 1 bài (+200.000đ / người | nếu song ca trở lên).

(Link chi tiết: Gói Bán Chuyên)

 

– Gói Chuyên Nghiệp: 1.500.000đ / 1 bài (+300.000đ / người | nếu song ca trở lên).

(Link chi tiết: Gói Chuyên Nghiệp)

 

THU ÂM VOICE(GIỌNG ĐỌC)

480.000đ / 1 giờ (cắt ghép,lồng nhạc theo yêu cầu nếu có).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVIEW CT Bắp Studio - Trung Tâm Thu Âm Chuyên Nghiệp Tp.HCM

 

 

 

 

 


ĐẶT PHÒNG ONLINE: ➡ ĐẶT PHÒNG!
( Chỉ sau vài thao tác chọn, bạn đã hoàn tất lịch hẹn thu âm.)

 

–––– QUAY MV ––––

(Chưa bao gồm thu âm)

 

 

 

 

 

__QUAY MV STUDIO__

(Chưa bao gồm thu âm)

(Link chi tiết: Quay MV Studio)

 

– Gói Đơn Giản500.000đ / MV - Full 1080p HD

(2 góc máy: tĩnh | Hậu kỳ, cân bằng sáng, blend màu.)

 

– Gói Tiêu Chuẩn: 1000.000đ / MV - Full 1080p HD

(3 góc máy: chuyển động | Hậu kỳ, cân bằng sáng, blend màu, làm đẹp da. )

 

– Gói VIP2000.000đ / MV - Full 1080p HD

(3 góc máy: chuyển động, trượt Dolly, đặc tả | Hậu kỳ chuyên sâu, cân bằng sáng, blend màu, làm đẹp da. )

 

__MV NGOẠI CẢNH__

(Chưa bao gồm thu âm)

(Link chi tiết: Quay MV Ngoại Cảnh)

– GÓI 1: SING MY SONG: 3000.000đ / MV Full 1080 HD

(Đạo diễn, quay cảnh sing và dựng phim, cân bằng sáng, blend màu, làm đẹp da.)

 

– GÓI 2: KỊCH BẢN ĐƠN GIẢN: 5000.000đ - 8000.000đ / MV Full 1080 HD

(Kịch bản, đạo diễn, quay phim, hậu kỳ, cân bằng sáng, blend màu, làm đẹp da.)

 

– GÓI 3: KỊCH BẢN TIÊU CHUẨN: 9000.000đ - 20.000.000đ/ MV Full 1080 HD

(Kịch bản, đạo diễn, quay phim, hậu kỳ chuyên sâu, cân bằng sáng, hiệu ứng, blend màu, làm đẹp da.)

 

LƯU Ý: 

Các gói quay MV trên chưa bao gồm: Thu âm, Makeup, Trang phục và những địa điểm quay phim có tính phí. 

 

 

 

 

 

 

 


ĐẶT PHÒNG ONLINE: ➡ ĐẶT PHÒNG!
( Chỉ sau vài thao tác chọn, bạn đã hoàn tất lịch hẹn thu âm.)

 

 

– THU ÂM NHẠC CỤ –

380.000đ / nhạc cụ / bài

(Hỗ trợ đàn Piano, Guitar)

– HÒA ÂM,PHỐI KHÍ –

 HÒA ÂM MỚI 

(Link chi tiết: Hòa Âm Mới)

– Bán chuyên: 1500.000đ / BEAT

– Chuyên Nghiệp: 3000.000đ /BEAT

– HÒA ÂM COVER 

(Link chi tiết: Hòa Âm Cover)

– Nhạc nền giống 90% beat gốc: 650.000đ /BEAT

 

ĐẶT PHÒNG ONLINE: ➡ ĐẶT PHÒNG!
( Chỉ sau vài thao tác chọn, bạn đã hoàn tất lịch hẹn thu âm.)

 

 

 

THU ÂM LIP-SYNC TRONG LỄ CƯỚI, EVENT BIỂU DIỄN CÔNG TY

 

Studio 1: Phòng Tiêu Chuẩn(Gói tiêu chuẩn)

580.000đ / bài(song ca + 150.000đ)

----------------------------------------------

Studio 2: Phòng VIP(Gói bán chuyên)

780.000đ / bài(song ca + 200.000đ)

 

 

 

 


ĐẶT PHÒNG ONLINE: ➡ ĐẶT PHÒNG!
( Chỉ sau vài thao tác chọn, bạn đã hoàn tất lịch hẹn thu âm.)