Trung Tâm Thu Âm, Quay Phim Chuyên Nghiệp TP.HCM

Bảng giá

Bảng Giá

PHÒNG THU ÂM CHUYÊN NGHIỆP

CT BẮP STUDIO

Hệ thống 3 phòng thu âm trong cùng 1 Studio | Since 2014

 

–– PHÒNG THU DÂN DỤNG ––

 

 

 

THU ÂM BÀI HÁT ĐƠN CA

– Phòng Dân Dụng: 380.000đ / 1 bài (+100.000đ / người | nếu song ca trở lên).

(Link chi tiết: Gói Dân Dụng)

 

THU ÂM VOICE (ĐỌC)

380.000đ / 1 giờ (cắt ghép,lồng nhạc theo yêu cầu nếu có).

 


ĐẶT PHÒNG ONLINE: ➡ ĐẶT PHÒNG!
( Chỉ sau vài thao tác chọn, bạn đã hoàn tất lịch hẹn thu âm.)

 

–– PHÒNG THU TIÊU CHUẨN––

 

 

 

 

THU ÂM BÀI HÁT ĐƠN CA

– Phòng Tiêu Chuẩn: 580.000đ / 1 bài (+150.000đ / người | nếu song ca trở lên).

(Link chi tiết: Gói Tiêu Chuẩn)

 

THU ÂM VOICE (ĐỌC)

480.000đ / 1 giờ (cắt ghép,lồng nhạc theo yêu cầu nếu có).

 


ĐẶT PHÒNG ONLINE: ➡ ĐẶT PHÒNG!
( Chỉ sau vài thao tác chọn, bạn đã hoàn tất lịch hẹn thu âm.)

 

–––– PHÒNG THU VIP ––––

 

 

THU ÂM BÀI HÁT ĐƠN CA

– Phòng VIP : 780.000đ / 1 bài (+200.000đ / người | nếu song ca trở lên).

(Link chi tiết: Gói Bán Chuyên)

 

– Gói Chuyên Nghiệp: 1.500.000đ / 1 bài (+300.000đ / người | nếu song ca trở lên).

(Link chi tiết: Gói Chuyên Nghiệp)

 

THU ÂM VOICE(GIỌNG ĐỌC)

580.000đ / 1 giờ (cắt ghép,lồng nhạc theo yêu cầu nếu có).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVIEW CT Bắp Studio - Trung Tâm Thu Âm Chuyên Nghiệp Tp.HCM

 

 

 

 

 


ĐẶT PHÒNG ONLINE: ➡ ĐẶT PHÒNG!
( Chỉ sau vài thao tác chọn, bạn đã hoàn tất lịch hẹn thu âm.)

 

–––– QUAY MV ––––

(Chưa bao gồm thu âm)

 

 

 

 

 

__QUAY MV STUDIO__

(Chưa bao gồm thu âm)

(Link chi tiết: Quay MV Studio)

 

– Gói Đơn Giản500.000đ / MV - 720p HD

(2 góc máy: tĩnh | Hậu kỳ, cân bằng sáng, blend màu.)

 

– Gói Tiêu Chuẩn: 1000.000đ / MV - Full 1080p HD

(3 góc máy: chuyển động | Hậu kỳ, cân bằng sáng, blend màu, làm đẹp da. )

 

– Gói VIP2000.000đ / MV - Full 1080p HD

(3 góc máy: chuyển động, trượt Dolly, đặc tả | Hậu kỳ chuyên sâu, cân bằng sáng, blend màu, làm đẹp da. )

 

__MV NGOẠI CẢNH__

(Chưa bao gồm thu âm)

(Link chi tiết: Quay MV Ngoại Cảnh)

 

– GÓI 1: SING MY SONG: 3000.000đ / MV

(Bao gồm: Đạo diễn, quay và dựng phim, cân bằng sáng, blend màu, làm đẹp da.)

 

– GÓI 2: KỊCH BẢN ĐƠN GIẢN: 5000.000đ / MV

(Bao gồm: Kịch bản, đạo diễn, quay phim, hậu kỳ, hiệu ứng, blend màu, làm đẹp da.)

 

– GÓI 3: KỊCH BẢN TIÊU CHUẨN: 8000.000đ / MV

(Bao gồm: Kịch bản chuyên sâu, đạo diễn, quay phim, hậu kỳ, hiệu ứng, blend màu, làm đẹp da.)

LƯU Ý: 

(1) Các gói quay MV trên chưa bao gồm các địa điểm quay tính phí, makeup, trang phục, diễn viên.

(2) Khách hàng có thể tự thuê hoặc liên hệ để được hỗ trợ thuê các dịch vụ (1)

 

 

 

 

 

 

 


ĐẶT PHÒNG ONLINE: ➡ ĐẶT PHÒNG!
( Chỉ sau vài thao tác chọn, bạn đã hoàn tất lịch hẹn thu âm.)

 

 

– THU ÂM NHẠC CỤ –

300.000đ / nhạc cụ

(Hỗ trợ đàn Piano, Guitar)

– HÒA ÂM,PHỐI KHÍ –

 HÒA ÂM MỚI 

(Link chi tiết: Hòa Âm Mới)

– Bán chuyên: 1500.000đ / BEAT

– Chuyên Nghiệp: 3000.000đ /BEAT

– HÒA ÂM COVER 

(Link chi tiết: Hòa Âm Cover)

– Nhạc nền có sẵn: 250.000đ /BEAT

– Nhạc nền chưa có sẵn: 650.000đ /BEAT

 

ĐẶT PHÒNG ONLINE: ➡ ĐẶT PHÒNG!
( Chỉ sau vài thao tác chọn, bạn đã hoàn tất lịch hẹn thu âm.)

 

 

 

THU ÂM LIP-SYNC TRONG LỄ CƯỚI, EVENT BIỂU DIỄN CÔNG TY

 

GÓI 1: VIP | 780.000đ / bài(song ca + 150.000đ)

(Dành cho người biết hát)

 

GÓI 2: CHUYÊN NGHIỆP | 1500.000đ / bài(song ca + 300.000đ)

(Dành cho người không biết hát)

 

 

 

 


ĐẶT PHÒNG ONLINE: ➡ ĐẶT PHÒNG!
( Chỉ sau vài thao tác chọn, bạn đã hoàn tất lịch hẹn thu âm.)