Dịch Vụ

HÒA ÂM MỚI

 

 

– Bán chuyên: 1500.000đ / BEAT

(Mô tả: Producer 3 sao x Máy móc hòa âm 3 sao)

 

– Chuyên Nghiệp: 3000.000đ / BEAT

(Mô tả: Producer 5 sao x Máy móc hòa âm 5 sao)

 

 

 

PREVIEW CT Bắp Studio - Trung Tâm Thu Âm Chuyên Nghiệp Tp.HCM