Trung Tâm Thu Âm, Quay Phim Chuyên Nghiệp TP.HCM

Khóa đào tạo kỹ thuật viên

KHÓA HỌC DỰNG PHIM PREMIERE PRO CC TIÊU CHUẨN

GIÁO TRÌNH 1 THÁNG, ÁP DỤNG 100% THỰC TẾ. | Adobe Premiere Pro CC

KHÓA ĐÀO TẠO KTV PHÒNG THU-TIÊU CHUẨN

CUNG CẤP KIẾN THỨC NỀN TẢNG TIÊU CHUẨN, HỖ TRỢ KHÔNG THỜI HẠN.

[2019]KHÓA ĐÀO TẠO KTV PHÒNG THU-CHUYÊN NGHIỆP, TOÀN DIỆN

CT Bắp Studio - Trung tâm thu âm và quay phim chuyên nghiệp.