Trung Tâm Thu Âm, Quay Phim Chuyên Nghiệp TP.HCM

Khóa đào tạo kỹ thuật viên

KHÓA HỌC DỰNG PHIM PREMIERE PRO CC CẤP TỐC

GIÁO TRÌNH 1 THÁNG, ÁP DỤNG 100% THỰC TẾ. | Adobe Premiere Pro CC

ĐÀO TẠO KTV PHÒNG THU ÂM CẤP TỐC

CUNG CẤP KIẾN THỨC NỀN TẢNG CHUYÊN NGHIỆP, HỖ TRỢ KHÔNG THỜI HẠN.

[2019]KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO KTV PHÒNG THU ÂM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN DIỆN

CT Bắp Studio - Trung tâm thu âm và quay phim chuyên nghiệp.