MICRO THU ÂM

Micro thu âm ISK AT100 - Hàng chính hãng
Xem thêm

Micro thu âm ISK AT100 - Hàng chính hãng

900.000 đ 790.000 đ

Còn hàng
-12%
Micro thu âm Takstar SM-8B
Xem thêm

Micro thu âm Takstar SM-8B

1.250.000 đ 1.000.000 đ

Còn hàng
-20%
Micro thu âm Takstar PC-K320
Xem thêm

Micro thu âm Takstar PC-K320

1.350.000 đ 1.150.000 đ

Còn hàng
-15%
Micro thu âm Takstar TAK35
Xem thêm

Micro thu âm Takstar TAK35

2.000.000 đ 1.700.000 đ

Còn hàng
-15%
Micro thu âm AKG P120
Xem thêm

Micro thu âm AKG P120

2.800.000 đ 2.690.000 đ

Còn hàng
-4%
Micro thu âm AKG P220
Xem thêm

Micro thu âm AKG P220

4.900.000 đ 4.400.000 đ

Còn hàng
-10%
Micro thu âm AKG P420
Xem thêm

Micro thu âm AKG P420

6.900.000 đ 6.200.000 đ

Còn hàng
-10%
Micro thu âm AKG C214
Xem thêm

Micro thu âm AKG C214

12.000.000 đ 9.500.000 đ

Còn hàng
-21%
Micro thu âm Audio-Technica AT2020
Xem thêm

Micro thu âm Audio-Technica AT2020

2.800.000 đ 2.690.000 đ

Còn hàng
-4%
Micro thu âm Audio-Technica AT2035
Xem thêm

Micro thu âm Audio-Technica AT2035

4.200.000 đ 3.900.000 đ

Còn hàng
-7%
Micro thu âm Audio-Technica AT4040
Xem thêm

Micro thu âm Audio-Technica AT4040

12.000.000 đ 10.500.000 đ

Còn hàng
-12%
Micro thu âm Audio-Technica AT4033
Xem thêm

Micro thu âm Audio-Technica AT4033

16.000.000 đ 14.900.000 đ

Còn hàng
-7%
Micro thu âm Rode NT1-A
Xem thêm

Micro thu âm Rode NT1-A

5.800.000 đ 5.700.000 đ

Còn hàng
-2%
Micro thu âm Rode NT1 Kit
Xem thêm

Micro thu âm Rode NT1 Kit

7.700.000 đ 7.500.000 đ

Còn hàng
-3%
Micro thu âm Rode NT2-A
Xem thêm

Micro thu âm Rode NT2-A

9.500.000 đ 9.200.000 đ

Còn hàng
-3%
Micro thu âm Warm Audio WA-47jr FET
Xem thêm

Micro thu âm Warm Audio WA-47jr FET

7.600.000 đ 7.500.000 đ

Còn hàng
-1%
Micro thu âm Warm Audio WA87 R2
Xem thêm

Micro thu âm Warm Audio WA87 R2

15.000.000 đ 14.900.000 đ

Còn hàng
-1%
Micro thu âm Lauten Audio Clarion FC-357
Xem thêm

Micro thu âm Lauten Audio Clarion FC-357

28.000.000 đ 27.500.000 đ

Còn hàng
-2%
Micro thu âm Neumann TLM102 Studio Set (Like New)
Xem thêm

Micro thu âm Neumann TLM102 Studio Set (Like New)

19.000.000 đ 18.500.000 đ

Còn hàng
-3%
Micro thu âm Neumann TLM103 Studio Set
Xem thêm

Micro thu âm Neumann TLM103 Studio Set

34.500.000 đ 30.000.000 đ

Còn hàng
-13%
Micro thu âm Neumann TLM49 Studio Set
Xem thêm

Micro thu âm Neumann TLM49 Studio Set

52.000.000 đ 49.000.000 đ

Còn hàng
-6%
Micro thu âm Neumann U87Ai Studio Set
Xem thêm

Micro thu âm Neumann U87Ai Studio Set

79.000.000 đ 76.000.000 đ

Còn hàng
-4%
Micro thu âm Manley Reference Cardioid Tube
Xem thêm

Micro thu âm Manley Reference Cardioid Tube

85.000.000 đ 82.500.000 đ

Còn hàng
-3%
Hotline: 0975555473
Zalo
Đặt phòng