Điều kiện áp dụng:

- Sở hữu thẻ V.I.P tại CT Bắp Studio (Phí mở thẻ 200.000đ | Hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày đăng ký)
- Trong quá trình sử dụng dịch vụ tại CT Bắp Studio, điểm tích lũy đạt 100 điểm sẽ được tặng 1 bài thu âm đơn ca miễn phí phòng V.I.P

- Tỉ lệ quy đổi: 100.000đ = 1 điểm tích lũy.
- Không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác.

Quy Trình Tiến Hành

Sản Phẩm Mẫu

Chính Sách Bảo Hành

Hotline: 0975555473
Zalo
Đặt phòng