Bộ thu âm, hát live dành cho khách hàng không có máy tính. Sử dụng hiệu ứng tích hợp sẵn trên mixer, soundcard.
Bộ thu âm, hát live dành cho khách hàng có máy tính. Sử dụng project studio hỗ trợ giọng hát cài trên máy tính.
Combo Soundcard K10 2020, Micro BM900 | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard K10 2020, Micro BM900 | PC Live

1.750.000 đ 1.390.000 đ

Còn hàng
-21%
Combo Soundcard K10 2020, Micro ISK AT100 | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard K10 2020, Micro ISK AT100 | PC Live

2.150.000 đ 1.900.000 đ

Còn hàng
-12%
Combo Soundcard Đức UM2, Micro SM-8B | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UM2, Micro SM-8B | PC Live

3.800.000 đ 2.950.000 đ

Hết hàng
-22%
Combo Soundcard Đức UMC22, Micro SM-8B | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC22, Micro SM-8B | PC Live

4.000.000 đ 3.250.000 đ

Còn hàng
-19%
Combo Soundcard Đức UMC22, Micro TAK35 | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC22, Micro TAK35 | PC Live

4.500.000 đ 3.850.000 đ

Còn hàng
-14%
Combo Soundcard SSL2+, Micro Rode NT1 KIT | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard SSL2+, Micro Rode NT1 KIT | PC Live

16.500.000 đ 15.400.000 đ

Còn hàng
-7%
Micro thu âm ISK AT100 - Hàng chính hãng
Xem thêm

Micro thu âm ISK AT100 - Hàng chính hãng

900.000 đ 790.000 đ

Còn hàng
-12%
Micro thu âm Takstar SM-8B
Xem thêm

Micro thu âm Takstar SM-8B

1.250.000 đ 1.000.000 đ

Còn hàng
-20%
Micro thu âm Takstar PC-K320
Xem thêm

Micro thu âm Takstar PC-K320

1.350.000 đ 1.150.000 đ

Còn hàng
-15%
Micro thu âm Takstar TAK35
Xem thêm

Micro thu âm Takstar TAK35

2.000.000 đ 1.700.000 đ

Còn hàng
-15%
Micro thu âm AKG P120
Xem thêm

Micro thu âm AKG P120

2.800.000 đ 2.690.000 đ

Còn hàng
-4%
Micro thu âm AKG P220
Xem thêm

Micro thu âm AKG P220

4.900.000 đ 4.400.000 đ

Còn hàng
-10%
Micro thu âm AKG P420
Xem thêm

Micro thu âm AKG P420

6.900.000 đ 6.200.000 đ

Còn hàng
-10%
Micro thu âm AKG C214
Xem thêm

Micro thu âm AKG C214

12.000.000 đ 9.500.000 đ

Còn hàng
-21%
Micro thu âm Audio-Technica AT2020
Xem thêm

Micro thu âm Audio-Technica AT2020

2.800.000 đ 2.690.000 đ

Còn hàng
-4%
Micro thu âm Audio-Technica AT2035
Xem thêm

Micro thu âm Audio-Technica AT2035

4.200.000 đ 3.900.000 đ

Còn hàng
-7%
Micro thu âm Audio-Technica AT4040
Xem thêm

Micro thu âm Audio-Technica AT4040

12.000.000 đ 10.500.000 đ

Còn hàng
-12%
Micro thu âm Audio-Technica AT4033
Xem thêm

Micro thu âm Audio-Technica AT4033

16.000.000 đ 14.900.000 đ

Còn hàng
-7%
Micro thu âm Rode NT1-A
Xem thêm

Micro thu âm Rode NT1-A

5.800.000 đ 5.700.000 đ

Còn hàng
-2%
Micro thu âm Rode NT1 Kit
Xem thêm

Micro thu âm Rode NT1 Kit

7.700.000 đ 7.500.000 đ

Còn hàng
-3%
Micro thu âm Rode NT2-A
Xem thêm

Micro thu âm Rode NT2-A

9.500.000 đ 9.200.000 đ

Còn hàng
-3%
Micro thu âm Warm Audio WA-47jr FET
Xem thêm

Micro thu âm Warm Audio WA-47jr FET

7.600.000 đ 7.500.000 đ

Còn hàng
-1%
Micro thu âm Warm Audio WA87 R2
Xem thêm

Micro thu âm Warm Audio WA87 R2

15.000.000 đ 14.900.000 đ

Còn hàng
-1%
Micro thu âm Lauten Audio Clarion FC-357
Xem thêm

Micro thu âm Lauten Audio Clarion FC-357

28.000.000 đ 27.500.000 đ

Còn hàng
-2%
Micro thu âm Neumann TLM102 Studio Set (Like New)
Xem thêm

Micro thu âm Neumann TLM102 Studio Set (Like New)

19.000.000 đ 18.500.000 đ

Còn hàng
-3%
Micro thu âm Neumann TLM103 Studio Set
Xem thêm

Micro thu âm Neumann TLM103 Studio Set

34.500.000 đ 30.000.000 đ

Còn hàng
-13%
Micro thu âm Neumann TLM49 Studio Set
Xem thêm

Micro thu âm Neumann TLM49 Studio Set

52.000.000 đ 49.000.000 đ

Còn hàng
-6%
Micro thu âm Neumann U87Ai Studio Set
Xem thêm

Micro thu âm Neumann U87Ai Studio Set

79.000.000 đ 76.000.000 đ

Còn hàng
-4%
Micro thu âm Manley Reference Cardioid Tube
Xem thêm

Micro thu âm Manley Reference Cardioid Tube

85.000.000 đ 82.500.000 đ

Còn hàng
-3%
Soundcard Bluetooth K300 2021
Xem thêm

Soundcard Bluetooth K300 2021

900.000 đ 750.000 đ

Còn hàng
-17%
Soundcard thu âm XOX K10 2020
Xem thêm

Soundcard thu âm XOX K10 2020

1.200.000 đ 1.000.000 đ

Còn hàng
-17%
Souncard thu âm Đức - Behringer UM2
Xem thêm

Souncard thu âm Đức - Behringer UM2

1.500.000 đ 1.320.000 đ

Tạm hết
-12%
Souncard thu âm Đức - Behringer UMC22
Xem thêm

Souncard thu âm Đức - Behringer UMC22

1.700.000 đ 1.590.000 đ

Còn hàng
-6%
Soundcard thu âm Đức - Behringer UMC202HD
Xem thêm

Soundcard thu âm Đức - Behringer UMC202HD

2.600.000 đ 2.390.000 đ

Còn hàng
-8%
Soundcard thu âm Đức - Behringer UMC204HD
Xem thêm

Soundcard thu âm Đức - Behringer UMC204HD

3.000.000 đ 2.900.000 đ

Còn hàng
-3%
Soundcard thu âm Mỹ - Presonus Audiobox iOne
Xem thêm

Soundcard thu âm Mỹ - Presonus Audiobox iOne

2.500.000 đ 2.400.000 đ

Còn hàng
-4%
Soundcard thu âm Mỹ - Presonus Studio 24C
Xem thêm

Soundcard thu âm Mỹ - Presonus Studio 24C

4.000.000 đ 3.790.000 đ

Còn hàng
-5%
Soundcard thu âm Mỹ - Presonus Studio 26
Xem thêm

Soundcard thu âm Mỹ - Presonus Studio 26

4.100.000 đ 4.000.000 đ

Còn hàng
-2%
Soundcard thu âm Mỹ - PreSonus Studio 1824C
Xem thêm

Soundcard thu âm Mỹ - PreSonus Studio 1824C

11.700.000 đ 11.500.000 đ

Còn hàng
-2%
Soundcard thu âm Anh - Audient iD4 MK2
Xem thêm

Soundcard thu âm Anh - Audient iD4 MK2

4.800.000 đ 4.600.000 đ

Còn hàng
-4%
Soundcard thu âm Anh Audient iD14 MK2
Xem thêm

Soundcard thu âm Anh Audient iD14 MK2

7.100.000 đ 7.000.000 đ

Còn hàng
-1%
Soundcard thu âm Anh - Solid State Logic SSL2
Xem thêm

Soundcard thu âm Anh - Solid State Logic SSL2

7.000.000 đ 6.400.000 đ

Còn hàng
-9%
Soundcard thu âm Đức - RME Fireface 400 (Like New)
Xem thêm

Soundcard thu âm Đức - RME Fireface 400 (Like New)

20.000.000 đ 13.900.000 đ

Còn hàng
-30%
Soundcard thu âm Đức - RME Fireface 800 (Like New)
Xem thêm

Soundcard thu âm Đức - RME Fireface 800 (Like New)

25.000.000 đ 19.900.000 đ

Còn hàng
-20%
Soundcard thu âm Mỹ - Apollo Solo USB HE
Xem thêm

Soundcard thu âm Mỹ - Apollo Solo USB HE

19.000.000 đ 18.500.000 đ

Còn hàng
-3%
Soundcard thu âm Mỹ - Apollo Twin USB HE
Xem thêm

Soundcard thu âm Mỹ - Apollo Twin USB HE

29.000.000 đ 28.500.000 đ

Còn hàng
-2%
PREAMP PRESONUS TUBEPRE V2
Xem thêm

PREAMP PRESONUS TUBEPRE V2

3.100.000 đ 3.000.000 đ

Còn hàng
-3%
PREAMP WARM AUDIO WA12 MKII
Xem thêm

PREAMP WARM AUDIO WA12 MKII

12.000.000 đ 11.700.000 đ

Còn hàng
-2%
REAMP WARM AUDIO TB12
Xem thêm

REAMP WARM AUDIO TB12

16.000.000 đ 15.000.000 đ

Còn hàng
-6%
PREAMP FOCUSRITE ISA ONE
Xem thêm

PREAMP FOCUSRITE ISA ONE

16.000.000 đ 15.500.000 đ

Còn hàng
-3%
 PREAMP UA SOLO 610
Xem thêm

PREAMP UA SOLO 610

34.000.000 đ 32.000.000 đ

Còn hàng
-6%
PREAMP UA LA-610 MK2
Xem thêm

PREAMP UA LA-610 MK2

54.000.000 đ 52.500.000 đ

Còn hàng
-3%
PREAMP AVALON 737SP (Like New)
Xem thêm

PREAMP AVALON 737SP (Like New)

70.000.000 đ 55.000.000 đ

Còn hàng
-21%
PREAMP MANLEY CORE
Xem thêm

PREAMP MANLEY CORE

61.000.000 đ 55.750.000 đ

Còn hàng
-9%
PREAMP MANLEY VOXBOX
Xem thêm

PREAMP MANLEY VOXBOX

120.000.000 đ 115.000.000 đ

Còn hàng
-4%
Tai nghe kiểm âm Takstar HD2000
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm Takstar HD2000

600.000 đ 500.000 đ

Còn hàng
-17%
Tai nghe kiểm âm Samson SR850
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm Samson SR850

1.000.000 đ 790.000 đ

Còn hàng
-21%
Tai nghe kiểm âm Presonus HD7
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm Presonus HD7

1.350.000 đ 1.200.000 đ

Hết hàng
-11%
Tai nghe kiểm âm Presonus HD9
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm Presonus HD9

2.100.000 đ 1.900.000 đ

Hết hàng
-10%
Tai nghe kiểm âm AKG K52
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm AKG K52

1.250.000 đ 1.190.000 đ

Còn hàng
-5%
Tai nghe kiểm âm AKG K72
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm AKG K72

1.750.000 đ 1.600.000 đ

Hết hàng
-9%
Tai nghe kiểm âm AKG K240 STUDIO
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm AKG K240 STUDIO

2.400.000 đ 2.150.000 đ

Còn hàng
-10%
Tai nghe kiểm âm AKG K240 MK2 STUDIO
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm AKG K240 MK2 STUDIO

3.500.000 đ 3.250.000 đ

Còn hàng
-7%
Tai nghe kiểm âm AKG K612 PRO
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm AKG K612 PRO

6.400.000 đ 6.100.000 đ

Còn hàng
-5%
Tai nghe kiểm âm AKG K712 PRO (Like New)
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm AKG K712 PRO (Like New)

12.500.000 đ 8.900.000 đ

Còn hàng
-29%
Tai nghe kiểm âm BEYERDYNAMIC DT770 PRO
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm BEYERDYNAMIC DT770 PRO

5.000.000 đ 4.700.000 đ

Còn hàng
-6%
Tai nghe kiểm âm BEYERDYNAMIC DT990 PRO
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm BEYERDYNAMIC DT990 PRO

5.000.000 đ 4.700.000 đ

Còn hàng
-6%
Tai nghe kiểm âm Audio-Technica ATH-M20X
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm Audio-Technica ATH-M20X

1.650.000 đ 1.500.000 đ

Còn hàng
-9%
Tai nghe kiểm âm Audio-Technica ATH-M30X
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm Audio-Technica ATH-M30X

2.200.000 đ 2.000.000 đ

Còn hàng
-9%
Tai nghe kiểm âm Audio-Technica ATH-M40X
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm Audio-Technica ATH-M40X

3.000.000 đ 2.700.000 đ

Còn hàng
-10%
Tai nghe kiểm âm Audio-Technica ATH-M50X
Xem thêm

Tai nghe kiểm âm Audio-Technica ATH-M50X

4.200.000 đ 3.900.000 đ

Còn hàng
-7%
Loa kiểm âm MACKIE CR3-X
Xem thêm

Loa kiểm âm MACKIE CR3-X

3.000.000 đ 2.800.000 đ

Còn hàng
-7%
Loa kiểm âm PRESONUS ERIS E5 XT
Xem thêm

Loa kiểm âm PRESONUS ERIS E5 XT

7.200.000 đ 7.000.000 đ

Còn hàng
-3%
Loa kiểm âm PRESONUS ERIS E8 XT
Xem thêm

Loa kiểm âm PRESONUS ERIS E8 XT

12.400.000 đ 11.700.000 đ

Còn hàng
-6%
Loa kiểm âm KRK ROKIT RP5 G4 (Đen vàng)
Xem thêm

Loa kiểm âm KRK ROKIT RP5 G4 (Đen vàng)

8.900.000 đ 8.700.000 đ

Còn hàng
-2%
Loa kiểm âm KRK ROKIT RP5 G4 (Trắng vàng)
Xem thêm

Loa kiểm âm KRK ROKIT RP5 G4 (Trắng vàng)

9.400.000 đ 9.100.000 đ

Còn hàng
-3%
Loa kiểm âm KRK ROKIT RP7 G4 (Đen vàng)
Xem thêm

Loa kiểm âm KRK ROKIT RP7 G4 (Đen vàng)

13.200.000 đ 12.800.000 đ

Còn hàng
-3%
Loa kiểm âm KRK ROKIT RP7 G4 (Trắng vàng)
Xem thêm

Loa kiểm âm KRK ROKIT RP7 G4 (Trắng vàng)

13.600.000 đ 13.200.000 đ

Còn hàng
-3%
Loa kiểm âm KRK ROKIT RP8 G4 (Đen vàng)
Xem thêm

Loa kiểm âm KRK ROKIT RP8 G4 (Đen vàng)

15.000.000 đ 14.700.000 đ

Còn hàng
-2%
Loa kiểm âm KRK ROKIT RP8 G4 (Trắng vàng)
Xem thêm

Loa kiểm âm KRK ROKIT RP8 G4 (Trắng vàng)

15.500.000 đ 15.200.000 đ

Còn hàng
-2%
Loa kiểm âm YAMAHA HS5
Xem thêm

Loa kiểm âm YAMAHA HS5

11.500.000 đ 11.000.000 đ

Còn hàng
-4%
Loa kiểm âm YAMAHA HS7
Xem thêm

Loa kiểm âm YAMAHA HS7

14.000.000 đ 13.500.000 đ

Còn hàng
-4%
Loa kiểm âm YAMAHA HS8
Xem thêm

Loa kiểm âm YAMAHA HS8

17.500.000 đ 16.800.000 đ

Còn hàng
-4%
Loa kiểm âm YAMAHA MSP7 STUDIO
Xem thêm

Loa kiểm âm YAMAHA MSP7 STUDIO

24.000.000 đ 22.000.000 đ

Còn hàng
-8%
Loa kiểm âm KALI AUDIO LP-6
Xem thêm

Loa kiểm âm KALI AUDIO LP-6

10.000.000 đ 9.500.000 đ

Còn hàng
-5%
Loa kiểm âm FOCAL ALPHA 65
Xem thêm

Loa kiểm âm FOCAL ALPHA 65

21.000.000 đ 19.800.000 đ

Còn hàng
-6%
Loa kiểm âm FOCAL SHAPE 50
Xem thêm

Loa kiểm âm FOCAL SHAPE 50

38.000.000 đ 35.000.000 đ

Còn hàng
-8%
Loa kiểm âm FOCAL SHAPE 65
Xem thêm

Loa kiểm âm FOCAL SHAPE 65

46.000.000 đ 44.500.000 đ

Còn hàng
-3%
Dây micro cao cấp hai đầu canon (2M)
Xem thêm

Dây micro cao cấp hai đầu canon (2M)

250.000 đ 220.000 đ

Còn hàng
-12%
Dây livestream 3 màu chính hãng
Xem thêm

Dây livestream 3 màu chính hãng

200.000 đ 120.000 đ

Còn hàng
-40%
Chân micro kẹp bàn tiêu chuẩn
Xem thêm

Chân micro kẹp bàn tiêu chuẩn

250.000 đ 180.000 đ

Còn hàng
-28%
Chân micro đứng tiêu chuẩn
Xem thêm

Chân micro đứng tiêu chuẩn

400.000 đ 350.000 đ

Còn hàng
-12%
Tấm chắn tiêu âm micro (Size 3)
Xem thêm

Tấm chắn tiêu âm micro (Size 3)

750.000 đ 660.000 đ

Hết hàng
-12%
Tấm chắn tiêu âm micro (Size 5)
Xem thêm

Tấm chắn tiêu âm micro (Size 5)

900.000 đ 790.000 đ

Còn hàng
-12%
Tặng Windows 10 bản quyền, cài sẵn phần mềm và project thu âm, livestream
Hotline: 0975555473
Zalo
Đặt phòng