Combo Soundcard K10 2020, Micro BM900 | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard K10 2020, Micro BM900 | PC Live

2.250.000 đ 1.550.000 đ

Còn hàng
-31%
Combo Soundcard K10 2020, Micro ISK AT100 | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard K10 2020, Micro ISK AT100 | PC Live

2.650.000 đ 1.950.000 đ

Còn hàng
-26%
Combo Soundcard Đức UM2, Micro SM-8B | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UM2, Micro SM-8B | PC Live

3.800.000 đ 2.950.000 đ

Còn hàng
-22%
Combo Soundcard Đức UMC22, Micro SM-8B | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC22, Micro SM-8B | PC Live

4.000.000 đ 3.250.000 đ

Còn hàng
-19%
Combo Soundcard Đức UMC22, Micro TAK35 | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard Đức UMC22, Micro TAK35 | PC Live

4.500.000 đ 3.850.000 đ

Còn hàng
-14%
Combo Soundcard SSL2+, Micro Rode NT1 KIT | PC Live
Xem thêm

Combo Soundcard SSL2+, Micro Rode NT1 KIT | PC Live

16.500.000 đ 15.400.000 đ

Còn hàng
-7%

DỊCH VỤ THU ÂM

Hệ thống phòng thu âm hàng đầu Việt Nam

- 25% Phòng cơ bản
Xem thêm

Phòng cơ bản

400.000 đ / bài 299.000 đ / bài
- 17% Phòng tiêu chuẩn
Xem thêm

Phòng tiêu chuẩn

600.000 đ / bài 499.000 đ / bài
- 13% Phòng V.I.P
Xem thêm

Phòng V.I.P

800.000 đ / bài 699.000 đ / bài
- 7% Phòng PRO
Xem thêm

Phòng PRO

1.500.000 đ / bài 1.399.000 đ / bài
- 33% (V.O)Phòng tiêu chuẩn
Xem thêm

(V.O)Phòng tiêu chuẩn

600.000 đ / giờ 399.000 đ / giờ
- 38% (V.O)Phòng V.I.P
Xem thêm

(V.O)Phòng V.I.P

800.000 đ / giờ 499.000 đ / giờ
- 53% (V.O)Phòng PRO
Xem thêm

(V.O)Phòng PRO

1.500.000 đ / giờ 699.000 đ / giờ
- 25% COVER BEAT GỐC
Xem thêm

COVER BEAT GỐC

1.000.000 đ / beat 750.000 đ / beat
- 30% PIANO, GUITAR COVER
Xem thêm

PIANO, GUITAR COVER

1.000.000 đ / beat 700.000 đ / beat
- 25% BOLERO, DÂN CA
Xem thêm

BOLERO, DÂN CA

2.000.000 đ / beat 1.500.000 đ / beat
- 25% GÓI CƠ BẢN
Xem thêm

GÓI CƠ BẢN

2.000.000 đ / beat 1.500.000 đ / beat
- 17% GÓI TIÊU CHUẨN
Xem thêm

GÓI TIÊU CHUẨN

3.000.000 đ / beat 2.500.000 đ / beat
- 12% GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Xem thêm

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

4.000.000 đ / beat 3.500.000 đ / beat
Hotline: 0975555473
Zalo
Đặt phòng